قوانین اتحادیه

قوانین ثبت کلوپ

1- ثبت کلوپ در صورتی میسر است که در آن شهر کلوپ فعال دیگری مشغول بکار نباشد.مگر اینکه کلوپ دوم در حوزه کلان شهرها و یا مراکز استانها باشد.

2- اشخاصی که بنا دارند کلوپ کبوتران مسافتی در اتحادیه کلوپ های ایران ثبت نمایند می بایستی نسبت به فراخوان افراد علاقمند در فضای مجازی و با استفاده از سرویس های پیام رسان و همچنین با چاپ بنر و اطلاعیه و نصب در سطح شهر (پرنده فروشی ها. دان فروشی ها .اماکن ورزشی و....) اقدام و مستندات آنرا به تیم روابط عمومی اتحادیه ارسال دارند لازم به یادآوری است این اقدام حتی المقدور می بایستی گسترده و فراگیر بوده تا افراد علاقمند بیشتری مطلع و جذب گردند.

3- متن اطلاعیه و بنرها می بایستی مزین به شعار حمایت از محیط زیست و مبارزه با شکارچیان غیر مجاز بوده و در آن ساعت و مکان برگزاری جلسه و همچنین تلفن راهنما درج گردد.

4- حتی المقدور از پیشکسوتان و ریش سفیدان این عرصه در سطح شهر بصورت خاص جهت حضور در این جلسه دعوت بعمل آید.

5- در صورتی که شهر یا شهرستان مورد نظر با محل اقامت یکی از نمایندگان تیم روابط عمومی فاصله کوتاه و محدود داشت از نماینده اتحادیه جهت شرکت در جلسه و نظارت بر انتخاب مدیر دعوت بعمل آید.

6- ضمن بهره گیری از احادیث و روایات در مورد کبوتر ، اهداف شکل گیری کلوپ و فواید آن برای حاضرین در جلسه صحبت و قید گردد بنا داریم موضوع کبوتر و کبوتر پرانی را از حالت سنتی خود خارج و افراد را به سوی مربیان کبوتران مسابقه و یا نامه بر سوق دهیم.

7- در اولین فرصت ممکن نسبت به اتخاذ آراء و تعیین مدیریت کلوپ که بایستی ترجیحا فردی با سواد و آشنایی نسبی با رایانه داشته باشد اقدام گردد. این انتخاب بصورت مکتوب انجام و صورتجلسه مربوطه تنظیم و حاضرین در جلسه با ذکر مشخصات آنرا امضاء و یک نسخه از آن و یا تصویری از آن به تیم روابط عمومی ارسال گردد.

8- حداقل اعضاء برای ثبت و راه اندازی کلوپ 15 تن می باشد .که این تعداد باید بصورت رسمی در کلوپ ثبت نام و حق عضویت خود را پرداخت کرده باشند.

9- مدیریت محترم کلوپ در ادامه کار نسبت به تهیه لوگوی کلوپ خود اقدام و نمونه ای از آنرا بدون واسطه (چون از کیفیت تصویر لوگو در پیام رسانها کاسته می شود ) برای مدیر تیم روابط عمومی به شماره تلفن .............جناب آقای قاسم مرادی ارسال نماید.

10- در اقدام بعدی باید در اولین فرصت ممکن همایشی با حضور اعضاء کلوپ برگزار و از یک مکان خاص در شهر و یا خارج شهر اقدام به رها سازی تعدادی از کبوتران نموده و از این اقدام بهمراه بنر کلوپ و اعضاء عکس دسته جمعی تهیه و به تیم روابط عمومی ارسال گردد.

11- پس از انجام اقدامات لازم و ارسال یکایک مستندات و مدارک فوق الذکر موضوع ثبت کلوپ در تیم روابط عمومی مورد بررسی واقع و در صورت کسب شرایط لازم، بعنوان کلوپ تازه تاسیس شناخته و اعلام خواهد شد.

12- کلوپ تازه تاسیس بعنوان عضو موقت در اتحادیه کلوپهای ایران پذیرفته خواهد شد و می تواند از امکانات موجود از جمله سایت اتحادیه. پلاک کبوتر و سایر امکانات که در آتی اضافه خواهد شد استفاده نماید.

13- در صورت احراز شرایط لازم و بررسی عملکرد کلوپ تازه تاسیس در طول یک فصل مسابقاتی از سوی اتحادیه، بعنوان کلوپ دائم و رسمی شناخته خواهد شد .


قوانین فعالیت در اتحادیه

1- کلوپها و باشگاههایی که عضواتحادیه کلوپهای ایران میباشند و سابقه برگزاری یکسال مسابقه و یا عضویت در اتحادیه کلوپهای ایران را دارند به هیچ عنوان حق شرکت دادن کبوتران بدون پلاک در مسابقات خود راندارند، پلاکهای کبوتران میبایست تماما پلاکهای بنام کشور ایران و کارخانه‌ای معتبر و غیر دست ساز باشند. تبصره 1؛ افصل مسابقاتی 1397 استثنایا چنانچه کبوتری باپلاک غیرایران باشد مجازبه شرکت است اما در فصل مسابقاتی آینده حق شرکت نخواهد داشت. تبصره 2: استثنائا کلوپهایی که اولین سال جز اتحادیه میشوند و برای اولین بار قصد برگزاری مسابقه رادارند فقط در سال اول عضویت چنانچه ان کلوپ یا باشگاه صلاح بداند میتوانند کبوتران بی پلاک را در مسابقه خود شرکت بدهند.

2- کلیه کلوپها و باشگاه‌های عضو در اتحادیه کلوپهای ایران که مسابقات آنها به صورت سنتی برگزار میشود ملزم هستند چنانچه در هر کیلومتری مسابقه برگزار نمایند نتایج کبوتران بازگشتی آن مسابقه در تایم قانونی که قبلا در شرایط مسابقه ذکر شده را به صورت کاملا دقیق و واضح وروشن از کبوتر اول تا کبوتر آخر ذکر کرده و به مشابه پرینت ساعت لیست نمایند (مطابق فرم پرینت) و به امضاء داور و امضاء ناظر مسابقه و مهر و امضاء کلوپ برسانند و سپس انتشار بدهند، بدیهی است مسولیت این کار تماما بر عهده مدیر کلوپ میباشد و ایشان در هر موردی باید پاسخگو باشد، ضمنا کلوپها و باشگاههای مجهز به ساعت هم موظف به ارایه پرینت هر مسابقه اعلام شده خود میباشند.

3- مدیران باشگاهها و کلوپهایی که مسابقات خود را به روش سنتی برگزار مینمایند حسب اینکه ما بین شرکت کنندگان در مسابقه اختلاف کیلومتر هوایی وجود دارد جهت جلوگیری ازهرگونه اختلاف نظر در زمان اعلام نتایج نهایی مسابقه موظفند در زمان ثبت نام مسابقه این اختلاف هوایی راباشرکت کنند گان مطرح و صورتجلسه ای رابا امضاء کلیه مسابقه دهندگان تنظیم نمایید و طبق این صورت جلسه تعیین تکلیف و توافق نمایند که یکی از دو مورد زیر را پذیرفته و اجرا مینمایند; 1- کلیه شرکت کنندگان با آگاهی از اختلاف کیلومترهای هوایی که بایکدیگر دارند توافق و تفاهم نمودند که اختلاف کیلومتر را در نظر نمی گیرند و با نشستن کبوتران و اعلام به داور رتبه بندی کبوتران اعلام میشود. 2- کلیه شرکت کنندگان اختلاف کیلومتر را با توجه به زمان طی شده کبوتر وحسب توافق یا تایم دقیقه اوانس درنظر میگیرند یا بااحتساب تایم بازگشت کبوتران و مشخص کردن فاصله دقیق طبق فرمول، سرعت رامحاسبه کرده و مطابق سرعت کبوتران، رتبه بندی کبوتران را مشخص مینمایند.

4- مدیران کلوپها پس از پایان مهلت زمان ثبت نام جهت شرکت در مسابقه و بسته شدن لیست افراد مسابقه دهنده به هیچ عنوان نمی توانند در میان فصل مسابقه نفرات جدیدی را برای شرکت در مسابقه بپذیرند و به این افراد جدید مجوز شرکت در مسابقه رابدهند.

پ.ن: بدیهی است کلیه مسولیتهای اجرای صحیح و قانونمند این قوانین مستقیما و بدون هیچ عذر و بهانه ای بر عهده مدیریت کلوپها و باشگاهها میباشند که نقش مجری قانون و قواعد مورد تایید اتحادیه رادارند و چنانچه در هرکدام از این مصوبات کوتاهی یاخلاف آنها صورت بگیرد آن کلوپ یا باشگاه شامل باطل و رد شدن مسابقه و اثبات عدم کارایی و کارآمدی مدیریت کلوپ و به طبع آن نیاز به تغییر مدیریت کلوپ لحاظ خواهد شد.


با تشکر از همکاری کلوپهای سراسر کشور

اتحادیه کلوپهای ایران