تیم خبرگزاری اتحادیه

توحید عمرانزاده
سعید سربخش
رضا عباسی
حمید رنجبر
مهدی سالاری
محمدامین خلیلی
نعمت سلمانی

تیم خبرگزاری اتحادیه تشکیل شده از اعضای کلوپ‌های سراسر کشور که اطلاعات و اخبار مسابقات ایران را در سریع‌ترین زمان ممکن به سمع و نظر علاقه‌مندان میرسانند.