هیئت اجرایی اتحادیه


هیئت اجرائی اتحادیه کلوپ های ایران آماده رسیدگی به سوالات و درخواست‌های شما عزیزان میباشد لذا هر درخواست، سوال، پیشنهاد، انتقاد و هر ایده ای داشته باشید با کمال احترام پاسخگوی شما عزیزان خواهیم بود